Ordningsregler

Hyresgästen förbinder sig att:

 • vårda lägenheten och dess utrustning samt följa de skötsel- och underhållsföreskrifter som lämnas av hyresvärden;
 • genast meddela hyresvärden om det finns brist eller skada i lägenheten som kan leda till allvarligare konsekvenser, exempelvis otäta ledningar och läckande radiatorer, samt om det förekommer ohyra;
 • se till att installation av tvätt- och diskmaskin i lägenheten utförs på ett fackmannamässigt sätt och sker endast i därför avsett utrymme
 • ersätta all skada i lägenheten eller i fastigheten i övrigt som förorsakats av honom eller personer för vilka han ansvarar;
 • inte störa andra med ljud och oväsen och även i övrigt undvika allt annat som kan störa kringboende
 • inte lämna port eller ytterdörr till huset olåst mellan kl 21 och kl 6 om det saknas portelefon samt om porttelefon finns se till att port eller ytterdörr ständigt är låst;
 • inte lämna dörr till vind eller källare olåst
 • inte i trapphus eller på annat ställe i fastigheten förvara, placera eller lämna något som kan utgöra risk ur brandsynpunkt, försvåra framkomlighet och städning eller inverka störande ur trivselsynpunkt
 • parkera cyklar och mopeder på anvisad plats
 • hantera sopor enligt hyresvärdens anvisningar
 • inte använda entréer, trappuppgångar, hiss, källare eller vind som lek- och uppehållsplatser;

Kontakta oss

Växel: 046-211 11 80

Jour: 0734-33 00 50

E-post: info@lundabostader.se